Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo vinogradnikom in vinarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi v letošnjem letu izvajalo poostren nadzor nad obveznimi vpisi v evidence, ki spadajo v pristojnost MKGP, zato vinogradnike in vinarje obveščamo o obveznostih, ki izhajajo iz veljavnega Zakona o vinu:

  • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina,
  • prijava pridelka grozdja in vina,
  • prijava zalog vina.

Sporočilo za javnost MKGP