Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

POZIV za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2019

Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev poziv k čimprejšnji ureditvi GERK-ov in pravočasnemu prenosu plačilnih pravic za uveljavljanje  v letu 2019.

 

  • Preveritev in ureditev vrisanih GERK-ov

Pred oddajo zbirne vloge je treba v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preveriti in po potrebi urediti vrisane GERK-e na kmetijskem gospodarstvu. Ker bo RKG predvidoma v prvih tednih januarja 2019 zaprt, Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev poziva, da k urejanju GERK-ov pristopijo že sedaj.


Če imajo dostop do spleta, lahko pravilnost vrisa GERK-ov preverijo na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG. Podatki o GERK-ih so dostopni z vpisom številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID številke). Kdor nima možnosti dostopa do spleta, lahko za pregled GERK-ov zaprosi na upravni enoti.


Pri pregledu naj bodo nosilci pozorni, da so na ortofoto posnetkih meje njihovih GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Če bodo ugotovili, da prihaja do razhajanj ali pa je prišlo do kakršnihkoli sprememb na njihovih zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, spremembe dejanske rabe ipd.), naj se naročijo na upravni enoti za ureditev GERK-ov.


GERK-e je treba na upravnih enotah urediti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge.

 

  • Agencija vlagateljem svetuje, da razmislijo o morebitni oddaji odvečnih ali pa pridobitvi manjkajočih plačilnih pravic za leto 2019

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2019, je 28. februar 2019. Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2020.


Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, fizično ali elektronsko izpolni "Vlogo za prenos plačilnih pravic". Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. Izpolnjena vloga mora biti v fizični obliki poslana na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika.
 

Agencija poziva nosilce, ki imajo zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago odvečne plačilne pravica, da te ponudijo na trgu, nosilce, ki potrebujejo dodatne plačilne pravice pa, da jih poiščejo v svojem okolju ali na trgu.