Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila in sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020.

 

Poleg novega sodelovanja v shemah kakovosti bo podpora po novem na voljo tudi v primerih, ko je bil certifikat prvič izdan v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo. S spremembo bo pogoj za kandidiranje na javnem razpisu veljaven certifikat na dan vložitve vloge za podporo. V podukrep M03.1 se bodo tako lahko vključili tudi že certificirani upravičenci, ki do sedaj niso izpolnjevali pogojev za vstop.


Sprememba bo dobrodošla tudi za vse nove vključitve v sheme kakovosti, saj bodo postopki, potrebni za izdajo certifikatov, neodvisni od postopka oddaje vlog na javne razpise. S pričakovano spremembo ministrstvo pričakuje povečano število vključitev v sheme kakovosti, kar bo imelo za posledico rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem večjo konkurenčnost agroživilskega sektorja. Zaradi navedene spremembe bo za podukrep na voljo milijon evrov dodatnih sredstev, tj. skupaj 4,4 milijone evrov.

 

* * *

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Med glavnimi novostmi so enostavnejša vzpostavitev partnerstev za pilotne projekte, enostavnejše zahteve glede povezanosti članov partnerstva in odprava nekaterih zaznanih omejitev pri vzpostavitvi partnerstva.

 

Cilj ukrepa Sodelovanje (M16) iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je pospeševanje prenosa znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Sestavljajo ga štirje podukrepi, za vsakega od njih je bil doslej izveden en javni razpis, do konca letošnjega leta se načrtuje objava drugega javnega razpisa za vse štiri podukrepe. S spremembo uredbe bo upravičencem olajšana vzpostavitev partnerstva in izvedba projektov.

 

Partnerstva za pilotne projekte pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (16.2) in Okolje in podnebne spremembe (16.5) bo po novem lažje vzpostaviti. Ker gre v primeru pilotnih projektov za projekte manjšega obsega, bosta namesto dosedanjih treh potrebna le dva obvezna člana partnerstva.

 

Sporočilo za javnost MKGP