Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

6. seja Vlade RS

Vlada RS je na včerajšnji seji obravnavala in sprejela sedem točk iz delovnega področja MKGP.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020
 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Spremenjena uredba bo bistveno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.


Glavne spremembe in dopolnitve Uredbe CLLD zadevajo spremembe določb o pregledu uspešnosti in doseganju mejnikov, podrobnejše opredelitve pogojev upravičenosti in upravičenih stroškov ter manjše popravke glede obveznosti pri sofinanciranih operacijah.


Z uredbo se določa manj stroge pogoje za doseganje mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v strategiji lokalnega razvoja. Prvotno so bili mejniki postavljeni precej strogo, zato jih LAS-i do konca leta 2018 ne bi dosegli. Ukinja se tudi sankcija v primeru nedoseganja mejnikov do konca tega leta.


Rezerva za uspešnost se bo po novem delila glede na to, kateri LAS-i bodo do konca leta 2018 bolj uspešni pri izvajanju ukrepa, kar pomeni, da več kot bodo dosegli mejnikov strategije lokalnega razvoja, več sredstev bodo prejeli.


Za Evropski sklad za regionalni razvoj se v uredbi opredeljuje pogoj, do kdaj operacija ne sme biti fizično zaključena ali v celoti izvedena. Bolj jasno je opredeljen tudi začetek upravičenih stroškov. Za omenjeni sklad se spreminja tudi način oddaje vlog, in sicer se vzpostavlja informacijski sistem za oddajo vlog tudi za vloge CLLD.  


Poenostavljajo se še zahteve glede predmetnih dokazil za operacije, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, saj je praksa pokazala, da za posameznega upravičenca pomenijo nesorazmerno veliko administrativno breme.


 Ostale spremembe zadevajo uskladitev z drugimi predpisi in manjše tehnične popravke.


Uredba CLLD sicer določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada.

 

Več...