Skoči na vsebino

NOVICA

Zaprtje javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da imajo samo še danes, 12. oktobra 2018, čas, da oddajo vlogo na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018.

 

Na javni razpis, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 30. marca 2018, je prispelo 78 vlog, v katerih je bilo zaprošeno za 84.664 EUR sredstev.

 

MKGP javni razpis zapira zaradi zaključka proračuna za leto 2018 in zaradi zagotovitve pravočasnega izplačila sredstev upravičencem.