Skoči na vsebino

NOVICA

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2018

Skladno z 151. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) in glede na Prilogo 14, ter skladno s 7. členom Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18),  ARSKTRP določi in objavi na svoji spletni strani (ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi) štiri reprezentativne naključno izbrane datume.
 
Izbrani datumi (poleg že znanega 1. 2. 2018) so naslednji:

  • 15. 3. 2018
  •  23. 5. 2018
  •  30. 7. 2018
  •  24. 9. 2018