Skoči na vsebino

NOVICA

Agencija je danes izdala odločbe za prestrukturiranje vinogradov

Agencija je za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov" (na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) danes izdala 366 odločb, s katerimi je 266 upravičencem dodelila sredstva v skupni višini 4,3 milijona evrov.

 

Povprečna podpora na hektar znaša 19.828 evrov. Upravičenci bodo s pomočjo dodeljenih sredstev prestrukturirali 218 hektarjev vinogradniških površin.

 

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana v prvi polovici oktobra.

 

Več o ukrepu...