Skoči na vsebino

NOVICA

Z novim šolskim letom se začenja tudi izvajanje šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka

Z začetkom novega šolskega leta se je v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začelo drugo leto izvajanja šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Gre za ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije. EU namreč vsaki državi članici nameni finančno pomoč za izvajanje šolske sheme, in sicer za brezplačno razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka otrokom v izobraževalnih ustanovah. Slovenija je po 7-letnem izvajanju dveh shem - sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka - v lanskem šolskem letu uspešno začela izvajati novo šolsko shemo, ki združuje prejšnji dve shemi.

 

Za šolsko shemo je v lanskem in letošnjem šolskem letu - za vsako leto posebej - namenjenih okvirno 1,5 mio EUR, od tega približno 1 mio EUR zagotovi EU, ostala sredstva pa se zagotovijo iz proračuna RS.

 

Sporočilo za javnost MKGP