Skoči na vsebino

NOVICA

Danes začetek izplačevanja pomoči po lanskoletni suši v višini 7 milijonov evrov

Danes bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Skupaj bo izplačanih slabih 7 milijonov evrov 11.243 upravičencem. Preostanek plačil bo sledil v sredo, 1. avgusta in v ponedeljek, 6. avgusta. Nekaj vlog bo zaradi zahtevnosti obravnave izplačanih kasneje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob tem poudarja, da je suša zaradi klimatskih sprememb vse pogostejši vremenski pojav, zaradi česar je nujna prilagoditev kmetijske proizvodnje. Pri tem so na voljo tako zavarovalni produkti kot tudi pomoč države in EU za investicije v namakalne sisteme. Pri zaščiti kmetijskega pridelka pred sušo pa je pomembno tudi dosledno izvajanje agrotehničnih preventivnih ukrepov.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj je prejela vloge 14.911 upravičencev za izplačilo pomoči, pri čemer jih bo 11.243 prejelo pozitivno odločbo s skupnim izplačilom 6.958.488,77 evrov odobrenih sredstev. Preostalih 3.668 bo prejelo negativne odločbe, ker ne dosegajo praga 30 % škode na celotnem kmetijskem gospodarstvu ali pa so izplačila manjša od 100 evrov.

 

Sporočilo za javnost MKGP