Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek izdaje odločb za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2017

Agencija bo v teh dneh začela z izdajo odločb vsem upravičencem, ki izpolnujejo pogoje iz Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017.

 

Višina sredstev, ki je namenjena odpravi posledic zaradi suše v letu 2017, znaša do 7 mio EUR (kot državna pomoč) in bo razdeljena 11.000 upravičencem. Dodeljena pomoč bo upravičencem izplačana konec julija oz. v prvi polovici avgusta.

 

Vlada RS je omenjeni Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017 potrdila na svoji 180. seji dne 24. 5. 2018.  Več...