Skoči na vsebino

NOVICA

Površine, ki so prvič pridobile status OOTT s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018

Agencija je objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil so na osnovi prijave površin v zbirni vlogi za leto 2018 nekatere površine GERK-ov z letom 2018 pridobile status OOTT. To pomeni, da jih nosilci ne smejo preorati ali spremeniti v drugo kmetijsko ali nekmetijsko rabo. V nasprotnem primeru bodo za leto 2019 obravnavani kot kršitelji zelene komponente za kmetijsko prakso "Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja".

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva podatke o teh površinah pridobi z vpisom KMG-MID številke v iskalnik, ki je objavljen TUKAJ...