Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Ljubljana, 15. 6. 2018 - V uradnem listu bo danes objavljen javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Gre za prvi javni razpis tega ukrepa, zanj pa je namenjenih 200.000 evrov. Sredstva so namenjena nadomeščanju škode na ribah in kritju izgube prihodkov zaradi kormoranov na obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

 

Ukrep se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 200.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 150.000 evrov, prispevek Republike Slovenije pa 50.000 evrov.
 
Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

 

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000 se odobri le, če ima obrat akvakulture površino večjo kot 2 hektarja, in sicer v višini 300 evrov na hektar gojitvene površine letno.

 

Javni razpis podrobneje določa vrsto upravičencev, pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev in postopek za pridobitev nadomestila.

 

Več informacij o izvajanju operativnega programa in posameznih ukrepov je dosegljivih na  spletnem mestu: http://ribiski-sklad.si.