Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Potrjeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020

Na svoji 13. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je danes sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020, predlog pete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in spremembe meril za izbor projektov.

 

Člani Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so obravnavali Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca leta 2017 odobrenih 460 mio EUR oziroma 41,5 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 290 mio EUR oziroma 26,3 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.

 

Skupno je bilo objavljenih 32 javnih razpisov v višini 287,3 mio EUR, od tega 14 javnih razpisov v letu 2017. Kumulativno je bilo do konca leta 2017 objavljenih 29 javnih naročil in podpisanih skupaj 23 pogodb z izbranimi izvajalci skupni višini 2,7 mio EUR.

 

Sprememba PRP 2014–2020

V nadaljevanju seje so člani obravnavali predlog pete spremembe PRP 2014–2020, ki gredo v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov. Spremembe med drugim prinašajo na ukrepu Prenos znanja in dejavnosti informiranja več možnih vsebin na področju demonstracijskih projektov. Na področju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila se uvaja sprememba pogojev upravičenosti do podpore. Omogočena bo podpora tudi za primere, ko je bil prvič izdan certifikat za upravičeno shemo kakovosti v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo, kar bo omogočilo vstop novim upravičencev do sredstev. Na področju ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje se uvaja spremembo, ki bo zajemala vse možne ujme ne samo žledoloma. V okviru ukrepa KOPOP se zaradi zaznanih potreb ponovno odpira operacija Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, za nove vstope.

 

Predlog spremembe bo poslan EK v potrditev.

 

Sporočilo za javnost MKGP