Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z uvedbo finančnih inštrumentov do lažjega črpanja sredstev EKSRP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Z uredbo se izvaja podpora preko finančnih instrumentov in črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru treh podukrepov PRP 2014–2020.

Finančni instrumenti (FI) so oblika podpore, ki se v okviru PRP 2014–2020 uvajajo prvič in pomenijo pomembno novost za kmetijski, živilsko-predelovalni in gozdarski sektor ter širše podeželje. Omenjena uredba kot obliko FI uvaja garancije za kredite, ki jih končnim prejemnikom, dejavnim na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in na podeželju, odobrijo finančne institucije. Prednosti kreditov, zavarovanih z garancijo, se odražajo v:

  • znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
  • znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;
  • stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev oziroma
  • možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.

Namen uvedbe FI je, da se končnim prejemnikom izboljša dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in izboljšanja tekočega poslovanja. Skupno bo za FI namenjenih 65,7 milijona EUR sredstev iz PRP 2014–2020.

 

Sporočilo za javnost MKGP