Skoči na vsebino

NOVICA

Zaprtje javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018

Ljubljana, 10. maj 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018.

 

Na javni razpis za Ukrep I so prispele 4 vloge, v katerih je zaprošeno za 20.000 EUR sredstev, razpisanih pa je bilo 15.000 EUR sredstev. Javni razpis se zapre zaradi porabe sredstev.