Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za pomoč po lanski pozebi upravičencem 5,5 mio EUR

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes nakazala plačila za pomoč po lanski pozebi 1.245 upravičenim vlagateljem v skupni vrednosti 5.543.490,73 evrov. Odškodnina bo izplačana za 3.370 ha sadovnjakov in vinogradov.

 

Povprečno izplačilo na hektar je 1.645 evrov, povprečno izplačilo na upravičeno kmetijsko gospodarstvo pa 4.417 evrov. Za upravičene zahtevke treh vlagateljev, ki so velika podjetja, v skupni višini 117.900 evrov, bodo odločbe izdane in pomoč izplačana do konca tega meseca. V tem tednu bo Agencija izdala tudi 267 zavrnilnih odločb vlagateljem, ki jim pomoč ni odobrena zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev. Poleg zgoraj navedenih 1.245 upravičenih vlog je v obdelavi še 51 vlog, ki se dodatno preverjajo, tako da bo skupna višina pomoči po zakonu znašala do 5,77 mio evrov.

 

Pomoč najbolj prizadetim gospodarstvom po pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu bo izplačana na podlagi interventnega Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. Ocenjena neposredna škoda v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi pozebe je znašala 46,8 mio evrov in jo je dne 26. 10. 2017 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, Vlada RS pa potrdila dne 30. 11. 2017. Vlada je 2. februarja letos sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017, na podlagi katerega je Agencija 5. februarja vsem kmetijskim gospodarstvom, ki so imeli vsaj en GERK s poškodovanostjo nad 60 %, poslala predtiskan obrazec. Do pomoči za površine s poškodovanostjo nad 60 % so upravičena tista gospodarstva, ki so v roku vrnila zahtevek in hkrati izpolnila tudi pogoj skupne škode v višini najmanj 30 % ter katerih višina pomoči presega 100 evrov.