Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Agencija je danes izdala glavnino odločb za ukrep odprave posledic pozebe v kmetijstvu v letu 2017

Agencija je v predpisanem roku (do 6. marca 2018) prejela 1.817 zahtevkov za izplačilo pomoči za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017.  Danes je izdala glavnino oz. 1.245 odločb, na osnovi katerih bo upravičencem 17. aprila izplačanih 5,5 milijonov evrov pomoči.

 

V teh dneh bo zavrnilno odločbo prejelo tudi 252 vlagateljev, ki do pomoči niso upravičeni, ker višina pomoči ne presega predpisanega praga 100 evrov. Za preostale zahtevke bodo odločbe izdane najkasneje do konca maja.

 

V skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP) je v februarju 2018 Vlada RS sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Za izvedbo programa je zagotovila sredstva v višini do 7 milijonov evrov iz proračunske rezerve za leto 2018. Ocenjena neposredna škoda v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi pozebe v letu 2017 je znašala 46,8 milijonov evrov.


V skladu z ZUOPPKP se sredstva dodelijo, če je končna ocena škode na sadju in grozdju na posameznem GERK-u v višini najmanj 60 % običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na kmetijskem gospodarstvu presega 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja.


Več...