Skoči na vsebino

NOVICA

15 mio EUR za prilagajanje podnebnim spremembam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v Uradnem listu danes objavilo nov javni razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Za ta namen je razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo vložijo od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018.

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Sporočilo za javnost MKGP