Skoči na vsebino

NOVICA

115.000 EUR pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018 (ukrep I) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018 (Ukrep II).

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep I znaša do 15.000 evrov Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za Ukrep II znaša do 100.000 evrov. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirane kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani MKGP.

 

Sporočilo za javnost MKGP