Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

173. redna seja Vlade RS

Vlada je sprejela 3 točke s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

 

Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP) . Spremembe in dopolnitve uredbe se objavi v Uradnem listu RS.

 

Zadevno uredbo je bilo treba spremeniti in dopolniti zaradi tretje spremembe PRP, ki jo je Evropska komisija potrdila dne 8. novembra 2017. Tretja sprememba PRP prinaša spremembo finančnih določb pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. S spremembo bo tako višji delež podpore namenjen naložbam kmetijskih gospodarstev v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakanje in oroševanje, rastlinjaki). Osnovni delež podpore se bo tako povečal s 30 na 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe. Skupaj z dodatnimi deleži podpore iz naslova območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje, ekološkega kmetijstva in kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil, kolektivnih naložb, projektov Evropskega inovativnega partnerstva ter naložb mladih kmetov, pa se bo delež podpore povečal na največ 75 odstotkov za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov skupnih upravičenih stroškov za naložbe ostalih upravičencev. Z višjim deležem podpore bomo upravičencem omogočili lažjo prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev na negativne učinke podnebnih sprememb.

 

Druge spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe, popraviti sklice in izraze v uredbi oziroma odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.   

 

Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018, ki se jo objavi v Uradnem listu RS.

 

Z spremembo uredbe se pri operaciji dobrobit živali – prašiči podaljša rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali s 31. 3. 2018 na 4. 5. 2018. S podaljšanjem roka se izvajalcem svetovanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, omogoči izvedba vseh predpisanih obveznosti.

 

 

Več...