Skoči na vsebino

NOVICA

Navodilo za vlaganje prošenj za spremembo obveznosti za investicijske PRP ukrepe

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev iz naslova PRP 2014-2020 za ukrepe M04.1, M04.2, M04.3 in M08.6, lahko na podlagi 54. čl. ZKme-1 vložijo prošnjo za največ dve spremembi obveznosti. Prošnja mora biti vložena pred iztekom roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Navodilo...