Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeni trije javni razpisi s področja ribištva v višini 9 mio EUR

MKGP je v današnjem Uradnem listu RS objavil tri javne razpise iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, ter »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Na splošno so ukrepi namenjeni izgradnji novih in obnovi starih obratov akvakulture in obratov predelave v smislu povečanja proizvodnje ter izboljšanja in uvajanja novih proizvodov za povečanje poslovne uspešnosti podjetij, z upoštevanjem zmanjšanega vpliva na okolje in zagotavljanja novih delovnih mest.

 

Sporočilo za javnost MKGP