Skoči na vsebino

NOVICA

Zahtevek za ukrep pomoči po pozebi 2017 je treba na Agencijo oddati do 6. 3. 2018

Vlada RS je za odpravo posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih Slovenije sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Za izvedbo programa je zagotovila sredstva v višini do 7 milijonov eurov iz proračunske rezerve za leto 2018.
 
Nizke temperature, ki so se med 21. in 22. aprilom lani v različnih območjih Slovenije spustile krepko pod nič stopinj Celzija, so močno prizadele predvsem sadno drevje in vinsko trto. Končno ocena škode, ki presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje, je znašala slabih 46 milijonov eurov. Pozeba je prizadela 3.022 ha sadovnjakov in 5.125 ha vinogradov. Prizadeti je bilo 3.290 oškodovancev, na dobrih 8.147 ha kmetijskih površin v 155 občinah.
 
Do sredstev za odpravo škode so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so bila 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
 
Sredstva bodo dodeljena, če je končna ocena škode na sadju in grozdju na posameznem GERK-u v višini najmanj 60 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na kmetijskem gospodarstvu presega 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja.
 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda najmanj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva«. Prejemniki naj predtiskane obrazce preverijo, izpolnijo, jih podpišejo in pošljejo na Agencijo do vključno 6. 3. 2018.

 
Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen TUKAJ, ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije.

 

Več o ukrepu...