Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom po pozebi v letu 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da bo danes v Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom po pozebi v letu 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu, kot to določa Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list RS, št. 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZUOPPKP).

 

Datum začetka vlaganja zahtevkov je 5. februar 2018. Zahtevek se lahko vloži do vključno 6. marca 2018.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), bo vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda najmanj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva« (v nadaljevanju: predtiskan obrazec).

 

Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki bo objavljen na spletni strani Agencije, ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na Agencijo.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije.

 

O zahtevkih bo odločala Agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.