Skoči na vsebino

NOVICA

20. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje - predstavitev sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«

 

Seja je bila namenjena predstaviti Sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«, na njej pa so opravili tudi prvo izmenjavo mnenj o tem dokumentu še pred zasedanjem Sveta kmetijskih ministrov EU, ki poteka danes v Bruslju. Slovenija je Evropsko komisijo tudi zaprosila za predstavitev Sporočila na posebnem javnem posvetu v januarju 2018, ki bo uvod v širšo javno razpravo. MKGP je sicer izvedlo že več strateških delavnic o prihodnosti SKP, ki so se zaključile z avgustovsko delavnico Sveta RS za kmetijstvo in podeželja. Večina prioritet, ki so bile izpostavljene, premisleki o učinkih obstoječih ukrepov ter ideje o novih, so dobra podlaga za razvijanje novega strateškega pristopa.

 

Sporočilo za javnost MKGP