Skoči na vsebino

NOVICA

Spreminja se višina sofinanciranja zavarovalnih premij

Objavljena je Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, ki prinaša spremembe v višinah sofinanciranja zavarovalnih premij.


Višina sofinanciranja zavarovalne premije se zviša iz 20 % na 40 % obračunane zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, razen za zavarovanje sadja, grozdja in hmelja; za sadje se zviša višina sofinanciranja zavarovalne premije iz 40 % na 50 %, za hmelj in grozdje pa iz 30 % na 50 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, štev. 66/2017)...