Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Agencija je izdala odločbe za ukrep "Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017"

Danes je Agencija vlagateljem odposlala odločbe in sklepe po Odloku za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (Uradni list RS št. 55/2017). Agencija je skupno prejela 1.959 vlog, sredstva pa odobrila 1.725 vlagateljem v skupni vrednosti 520.548 EUR. Finančna pomoč znaša 6 EUR na čebeljo družino, odobrena sredstva pa bodo upravičencem predvidoma izplačana 8. decembra 2017.

Podpora je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2017, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja. Namen ukrepa je izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti čebelarjev za nadaljevanje čebelarjenja. Do pomoči so upravičeni tisti čebelarji, ki so imeli na dan 30. junij 2017 v Registru čebelnjakov prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin.

Ker bodo vlagatelji odločbe (v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZKme-1) prejeli z navadno pošto, velja, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, ki je naveden v odločbi (datum odpreme je enak datumu izdaje odločbe).

Ker se pomoč dodeljuje po pravilu de minimis, je lahko skupni znesek dodeljenih pomoči v obdobju treh proračunskih let, ki se odobri in izplača kmetijskemu gospodarstvu oz. enotnemu podjetju, največ 15.000 EUR.