Skoči na vsebino

NOVICA

155. seja Vlade RS

Ljubljana, 9. 11. 2017 - Vlada je na današnji redni seji obravnavala pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba določa, da morajo imeti upravičenci, ki so vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), opravljen štiriurni program rednega usposabljanja za leto 2017 najpozneje do 1. februarja 2018, in ne do 20. decembra 2017, kot velja zdaj. Posledično bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja podatke o opravljenem rednem usposabljanju za leto 2017 za posamezna kmetijska gospodarstva iz evidence izobraževanja prevzela najpozneje 25. februarja 2018, in ne 1. februarja 2018, kot določa veljavna uredba.

 

Predlog uredbe vključuje tudi nekatere tehnične popravke.

 

 

Več...