Skoči na vsebino

NOVICA

Uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2017

V kmetijski pridelavi je tudi letos občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.

 

Na podlagi analiz meteoroloških podatkov Agencije RS za okolje in prostor (ARSO) izhaja, da so sušne razmere v večjem delu Slovenije. Vsa kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območjih, kjer je prišlo do pomanjkanja padavin in zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dokazila (razen predpisane evidence za ukrepa KOPOP in EK) niso potrebna.

 

V spodnjih navodilih je obrazloženokdaj, kako in kdo lahko uveljavlja primer višje sile zaradi suše. Prikazana je tudi karta stanja meteorološke vodne bilance za obdobje od aprila do julija 2017; sušne razmere so na območju, kjer je vodna bilanca enaka nič ali negativna (rumena, oranžna in rdeča barva).

 

NAVODILA za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2017...