Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med primere višje sile tudi "huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo". Med tovrstne nesreče sodijo tudi neugodne vremenske razmere (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).

 

Prijava primera višje sile načeloma pomeni pri zahtevkih za neposredna plačila, da bo podpora za leto 2017 izplačana v celoti. V primeru zahtevkov za ukrep KOPOP/EK pa se izplača podpora sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato zahtevek za višjo silo uveljavljajte le v primeru, ko ne boste mogli izpolniti pogojev in obveznosti zahtev in operacij ukrepa KOPOP ali ukrepa EK.

 

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za višjo silo naj upravičenci upoštevajo:

  • Višjo silo je treba sporočiti le v primerih, ko nosilec ne more izpolnjevati zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2017. (V prilogi so navedeni primeri, kdaj je potrebno sporočanje višje sile za neposredna plačila in za KOPOP ter EK ukrepe).
  • Razlog, ki ga označi na obrazcu, je "huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG", v rubriki "opis primera višje sile" pa opiše primer višje sile in, če že ima na voljo dokazilo, le tega priloži (npr. zapisnik zavarovalnice, ki mora vsebovati podatke o uničenih drevesih oz. površini, ne le o uničenju pridelka).
  • Navodila se bodo še dopolnjevala glede na ugotovitve in razvoj dogodkov na kraju samem.

 

Podrobnosti o uveljavljanju primera višje sile za posamezne ukrepe...

 

Obrazec "Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin"

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca "Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin"