Skoči na vsebino

NOVICA

Sprememba uredbe KOPOP

Sprememba uredbe je bila objavljena v petek, 31. marca. Upravičenci naj bodo pozorni na spremembe pravil glede veljavnosti analiz tal (AT) in gnojilnih načrtov (GN) za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v KOPOP ali kmetijska gospodarstva, ki širijo obveznost KOPOP z novimi GERK-i.

 

Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP morajo kopije analiz tal in gnojilnih načrtov v fizični obliki ali kot skenogram ob oddaji zbirne vloge poslati na Agencijo.

Več o tem si lahko vlagatelji preberejo v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu št. 15/2017.