Skoči na vsebino

NOVICA

OBVESTILO govedorejcem, vključenim v operacijo "dobrobit živali za govedo"

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se vključili v operacijo "DOBROBIT ŽIVALI - GOVEDO", morajo za živali, za katere bodo uveljavljali omenjeni zahtevek, izvesti zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize pred datumom začetka paše.

 

OBVESTILO z dodatnimi informacijami in napotki...