Skoči na vsebino

NOVICA

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP

Upravičenci, ki so konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, morajo biti pozorni na zapisane datume za vložitev zahtevkov v odločbah.

 

Zahtevek za izplačilo mora biti vložen najkasneje do datuma, zapisanega v odločbi. V koliko upravičenec do zapisanega datuma naložbe ne bo zaključil, mora pred potekom roka za vložitev zahtevka na ARSKTRP podati prošnjo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov.

 

Če ARSKTRP do datuma zapisanega v odločbi ne bo prejela zahtevka za izplačilo sredstev ali prošnje za podaljšanje roka za vložitev zahtevka, upravičenec ne bo več upravičen do črpanja sredstev, odobrenih z odločbo.

 

Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec najprej elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, je nato treba natisniti ter skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, določenimi v zadevnem javnem razpisu, posredovati na naslov ARSKTRP