Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Termini obveznih usposabljanj za vključene v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, Ekološko kmetovanje in Dobrobit živali za leto 2016

Vsi upravičenci, ki so se vključili v ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ali ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti obveznega usposabljanja.

 

Namen usposabljanj je, da se upravičenci kar najbolje seznanijo z zahtevanimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo obveznosti ukrepov, v katere so vključeni.

 

 

Upravičenci bodo s strani izbranega izvajalca (za ukrep KOPOP in EK je to Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija s svojimi območnimi enotami) pisno vabljeni k udeležbi na usposabljanje. Pri tem naj bodo pozorni, saj se bo treba v nekaterih primerih prijaviti na usposabljanje, v drugih primerih pa bodo prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje (če upravičencu termin ali lokacija ali izbirna vsebina ne bo ustrezala, se predhodno lahko dogovori za zamenjavo).

 

 

Na usposabljanje naj upravičenci obvezno prinesejo KMG-MID številko in osebni dokument, ker bo njihova udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

 

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP in Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020, se že nahajajo na spletni strani programa razvoja podeželja:

 

 

-       za KOPOP na tej povezavi in 

-       za Ekološko kmetovanje na tej povezavi.

 

 

Termini usposabljanj za vključene v ukrep Dobrobit živali pa bo objavljen v naslednjih  tednih.