Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uveljavljanje primera višje sile po obilnem sneženju konec aprila 2016 in spomladanski pozebi

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 sodi med primere višje sile tudi "huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo". Med tovrstne nesreče sodijo tudi neugodne vremenske razmere (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).


Prijava primera višje sile načeloma pomeni pri zahtevkih za neposredna plačila, da bo podpora za leto 2016 izplačana v celoti. V primeru zahtevkov za ukrep KOPOP/EK pa se izplača podpora sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato zahtevek za višjo silo uveljavljajte le v primeru, ko ne boste mogli izpolniti pogojev in obveznosti zahtev in operacij ukrepa KOPOP ali ukrepa EK.

 

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za višjo silo naj upravičenci upoštevajo:

  • Višjo silo je treba sporočiti le v primerih, ko nosilec ne more izpolnjevati zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2016. (V spodnjem dokumentu so navedeni primeri, kdaj je potrebno sporočanje višje sile za neposredna plačila in za KOPOP ter EK ukrepe).
  • Nosilec sporoči višjo silo tako, da obrazec "Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin", ki  je dostopen na spletni strani ARSKTRP, izpolni in ga s priporočeno pošto pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitno kontrolo na kraju samem.  
  • Razlog, ki ga označi na obrazcu, je "huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG", v rubriki "opis primera višje sile" pa opiše primer višje sile in, če že ima na voljo dokazilo, le tega priloži (npr. zapisnik zavarovalnice).
  • Navodila se bodo še dopolnjevala glede na ugotovitve in razvoj dogodkov na kraju samem

 

Več o UVELJAVLJANJU primera višje sile za posamezne ukrepe...

 

OBRAZEC za sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin...

 

NAVODILA za izpolnjevanje "Obrazca za sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin"...