Skoči na vsebino

E-DOVOLJENJA

1. 10. 2010  - začetek spletne izdaje izvoznih in uvoznih dovoljenj (e-dovoljenja) ter začetek elektronskega odpisovanja uvoženih in izvoženih količin na dovoljenjih 

 

Spletna izdaja dovoljenja in odpis količin na njem bo omogočen za vsa dovoljenja, ki se uporabljajo na carinskih izpostavah v Republiki Sloveniji (odpisuje CURS). Za odpis dovoljenj v drugih državah (Nemčiji, Franciji ...) se bo uporabljal obstoječi postopek izdaje dovoljenj in odpis količin na dovoljenjih v papirni obliki (natisnjen obrazec AGRIM, AGREX).

 

Za prijavo v spletno aplikacijo za spremljanje in odpis dovoljenj je potrebno pridobiti digitalno potrdilo enega od ponudnikov (Ministrstvo za javno upravo, Nova Ljubljanska banka d.d., Pošta Slovenije d.o.o. in Halcom d.d.) in izpolniti priloženi obrazec.

Pooblastilo se lahko izda tudi za špediterja.

 

Dostop in navodila