Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMEMBNI ROKI

JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020

 

 • 24. 6. do 24. 9. 2019 - rok za oddajo vloge na JR za operacijo Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019. Več...
 • 25. 2. do 30. 7. 2019 - rok za oddajo vlog na 11. JR za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Več...
 • 25. 2. do 30. 7. 2019 - rok za oddajo vlog na 5. JR za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019
 • 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za operacijo "Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov". Več...
 • 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda". Več...

 

JAVNI RAZPISI  - RIBIŠTVO (OP ESPR 2014-2020)

 • od 18. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Inovacije v akvakulturi. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Več...
 • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura. Več...
 • od 20. 5. 2019 do porabe sredstev - rok za oddajo vloge za 4. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...

ČEBELARSTVO

 • od 27. 3. 2019 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na JR za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem. Več...
 • od 27. 3. 2019 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na JR za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Več...

OSTALI JAVNI RAZPISI

 • od 5. 6. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za Ukrep I - Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019. Več...
 • od 5. 6. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za Ukrep II - Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019. Več...
 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Več...