Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

ZBIRNA VLOGA 2019

 • 7. 5. do 31. 5. 2019 - zamudni rok za oddajo zbirne vloge

JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020

 • 25. 2. do 30. 7. 2019 - rok za oddajo vlog na 11. JR za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Več...
 • 25. 2. do 30. 7. 2019 - rok za oddajo vlog na 5. JR za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019
 • 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za operacijo "Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov". Več...
 • 8. 4. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda". Več...

JAVNI RAZPISI  - RIBIŠTVO (OP ESPR 2014-2020)

 • od 18. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Inovacije v akvakulturi. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo. Več...
 • od 11. 3. 2019 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Več...
 • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura. Več...
 • od 9. 7. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge za ukrep Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve. Več...
 • od 20. 5. 2019 do porabe sredstev - rok za oddajo vloge za 4. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...

VINOGRADNIŠTVO

 • 1. 4. do 15. 6. 2019 - rok za oddajo vlog za prestrukturiranje vinogradov. Več...
 • 1. 4. do 15. 6. 2019 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov (za izvedeno prestrukturiranje na podlagi vložene vloge v letih 2017 in 2018)

PROMOCIJA

 • 1. 6. do 5. 6. 2019 - Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - rok za oddajo zahtevkov, ki se nanašajo na pomoč za sodelovanje na sejmih. Več...
 • 20. 6. do 30. 6. 2019 - Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - rok za oddajo zahtevkov, ki se nanašajo na druge pomoči. Več...

ČEBELARSTVO

 • od 27. 3. 2019 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na JR za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem. Več...
 • od 27. 3. 2019 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na JR za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Več...

OSTALI JAVNI RAZPISI

 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Več...