Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 21. 8. 2017 do 29. 11. 2017 - rok za oddajo vlog na 8. javni razpis za podukrep M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Več...
  • od 21. 8. 2017 do 30. 11. 2017 - rok za oddajo vlog na 3. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Več...
  • 1. 12. 2017 - rok za oddajo vlog za šolsko shemo za šolsko leto 2018/2019. Več...
  • 23. 10. 2017 do 10. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Več...
  • 6. 11. 2017 - 31. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Več...
  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 10. 5. 2017 (od 9. ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...

    Javni razpisi