Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 23. 7. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 3. JR za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...
  • od 28. 3. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na JR za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Več...
  • od 4. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na JR za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v l. 2018. Več...

  • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Več...
  • 30. 4. - 31. 8. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: gradnja namakalnih sistemov. Več...
  • 7. 5. - 31. 8. 2018 - 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov Več...
  • 4. 6. - 12. 9. 2018 - rok za oddajo vlog na 4. JR za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Več...
  • od 20. 8. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« in ukrep »Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« Več...