Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 10. 5. 2017 (od 9. ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
  • od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.4 (vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov) in na 1. javni razpis za podukrep 16.9 (Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti). Več...
  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 21. 8. 2017 do 30. 11. 2017 - rok za oddajo vlog na 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Več...
  • od 21. 8. 2017 do 29. 11. 2017 - rok za oddajo vlog na 8. javni razpis za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Več...

    Javni razpisi