Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • 23. 10. 2017 - 28. 2. 2018 (5. 1. 2018 objavljeno podaljšanje roka) - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Več...
  • 5. 2. 2018 - 6. 3. 2018 - rok za oddajo zahtevka za dodelitev pomoči po pozebi leta 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu. Več...
  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 10. 5. 2017 (od 9. ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
  • 18. 12. 2017 - 9. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. JR za ukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za operacijo izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Več...
  • 15. 1. 2018 - 15. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...
  • 15. 1. 2018 - 16. 4. 2018 - rok za oddajo vlog na Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Več...
  • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Več...
  • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Več...