Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 8. 5. 2017 do 31. 5. 2017 - zamudni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2017. Več...
  • od 1. 6. 2017 do 5. 6. 2017 - rok za oddajo zahtevka za "Podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - pomoč za sodelovanje na sejmih". Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 3. 1. 2017 do vključno 13. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmet. proizvodov za pravne osebe. Več...
  • od 1. 4. 2017 do 15. 6. 2017 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov za pridelovalce, ki so vložili vlogo za podporo. Več...
  • od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog za podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Več...
  • od 10. 5. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju javnega razpisa - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
  • od 22. 5. 2017 do 27. 6. 2017 - rok za oddajo vlog na JR za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za l. 2017. Več...
  • od 20. 6. 2017 do 30. 6. 2017 - rok za oddajo zahtevka za "Podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - druge pomoči". Več...
  • od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, za l. 2017. Več...

Javni razpisi