Skoči na vsebino

OBRAZCI PRP 2017 - POROČANJE ZA LETO 2016

Obvestila

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2016

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 87/2012, 63/2013), dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2016, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2017.

 

Oddaja letnega poročila je mogoča preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – Izplačila/Poročila.

 

Vlagatelji so dolžni obrazec za poročanje v celoti izpolniti v papirni obliki. Obrazec naj hranijo doma in naj ga ne pošiljajo na Agencijo, v spletno aplikacijo pa vnesejo samo zahtevane podatke.

 

Spletna aplikacija je za vlagatelje odprta, dostop pa je mogoč le z digitalnim potrdilom. Če prejemniki sredstev spremljajo rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po metodologiji FADN, poročilo pošljejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Agencija bo na podlagi podatkov, ki jih bo prejela iz MKGP, sama vnesla poročila v elektronsko aplikacijo.

 

Informacije in navodila o posredovanju podatkov na MKGP za obračunsko leto 2016 za prejemnike sredstev po ukrepih PRP 2007-2013, ki vodijo FADN knjigovodstvo, so objavljena TUKAJ.

Navodila

Uporabniška navodila za elektronski vnos poročil...

 

E-naslov za sporočanje težav pri e-vnosu: eprp-tezave.aktrp(at)gov.si

Obrazci

Ukrep 112 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 113 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 121 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 122 - Obrazec za poročanje za leto 2016

Ukrep 122 - Izračuni za namen B

 

Ukrep 123 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 125: komasacije - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 125: namakanje - Obrazec za poročanje za leto 2016

Ukrep 125: namakanje - Tabela za poročanje namakalnih površin

 

Ukrep 132 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 133 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 142 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 311 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 312 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 321 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 322 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

Ukrep 323 - Obrazec za poročanje za leto 2016

 

LEADER
LAS-i morajo za programsko obdobje 2007-2013 na poziv MKGP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od prejema sredstev. Vse LAS, ki so delovali v prejšnjem programskem obdobju, MKGP poziva, da izpolnjene obrazce posredujejo na elektronski naslov leader.mkgp(at)gov.si najkasneje do 31. 3. 2017.

 

NOVO!!! 27. 2. 2017 - Navodila za poročanje LEADER 2016

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje LEADER so namenjena lokalnim akcijskim skupinam (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičenci do sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) – ukrepi LEADER.

Poročanje je za LAS in za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvezno. Način poročanja in obvezni kazalniki so predpisani s strani Evropske Komisije. Nekatere podatke pa MKGP potrebuje za svoje evidence in za nadaljnjo načrtovanje ukrepov. Podatki, potrebni za poročanje, se zbirajo na več nivojih. Večji del podatkov MKGP pridobi iz lastnih baz in evidenc ter na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podatke, ki se nanašajo na posamezne projekte LAS in njihove rezultate, pa lahko zagotovi le LAS. V ta namen je MKGP pripravilo posebne obrazce za poročanje LEADER, ki so dostopni na spletni strani programa razvoja podeželja.

Poleg poročanja o projektih, odobrenih v programskem obdobju 2007–2013 in izplačanih v letu 2016 (poročajo le LAS, ki so imeli zaključene projekte v letu 2016), je potrebno ločeno izpolniti še vprašalnik za samoocenjevanje LAS, ki se nahaja na povezavi www.1ka.si/a/118906 (poročajo vsi LAS v programskem obdobju 2014–2020). Vsak LAS izpolni vprašalnik za samoocenjevanje le enkrat (en vprašalnik za en LAS). Zaradi lažje priprave LAS na odgovarjanje na vprašalnik za samoocenjevanje vam v pomoč pošiljamo še Excel obliko vprašalnika.  Odgovori na vprašalnik za samoocenjevanje LAS bodo uporabljeni pri vrednotenju »Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Navodila

Obrazec

Spletna stran PRP