Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI PRP 2015 - POROČANJE

Obvestila

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2014


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so, skladno s 123. členom uredbe PRP za 1., 3. in 4. os (Uradni list RS, št. 87/2012, 63/2013), dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2014, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2015. Oddaja letnega poročila je mogoča preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – Izplačila / Poročila.

 

Vlagatelji so dolžni obrazec za poročanje v celoti izpolniti v papirni obliki. Le-tega naj hranijo doma in naj ga ne pošiljajo na Agencijo. V spletno aplikacijo vnesejo samo zahtevane podatke.

 

Spletna aplikacija je za vlagatelje odprta, dostop pa je mogoč le z digitalnim potrdilom.

 

V primeru, da prejemniki sredstev spremljajo rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu po metodologiji FADN, poročilo pošljejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Agencija bo na podlagi podatkov, ki jih bo prejela od MKGP, ta poročila sama vnesla v elektronsko aplikacijo.

 

Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za leto 2014 za ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov

 

Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2015, več informacij in navodil pa JE dostopnih TUKAJ.

 

Informacije in navodila o posredovanju podatkov na MKGP za obračunsko leto 2014 prejemnikom sredstev po ukrepih PRP 2007-2013, ki vodijo FADN knjigovodstvo, so objavljenaTUKAJ.

Navodila