Skoči na vsebino

OBRAZCI IN NAVODILA

OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2017:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike sredstev iz 1. javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, da so dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2016. Rok za oddajo poročila je 31. 3. 2017. Obrazec


OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2016:

SPLOŠNI OBRAZCI:

Stranke, ki morajo vračati sredstva, imajo možnost zaprositi za obročno odplačilo svojega dolga, pri čemer pa se bodo zaračunavale tudi zakonite zamudne obresti, v skladu z Uredbo 937/2012/EU.

Ob oddaji zbirne vloge in drugih vlog za ukrepe kmetijske politike predlagamo, da uporabite zgornji obrazec za vnos TRR in davčnega statusa. Izpolnjen obrazec se ob potrditvi oddaje samodejno prenese v vašo elektronsko pošto, ki jo je potrebno le še odposlati na prednastavljen e-naslov Agencije. Povratno informacijo o uspešni oddaji obrazca boste samodejno prejeli na e-naslov pošiljatelja sporočila. Če posredovani podatki ne bodo pravilni, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Na ta način se boste izognili pošiljanju fotokopij bančnih kartic in drugih osebnih podatkov po pošti.


35. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A) določa, da sme Agencija odobrena sredstva izplačati samo na en transakcijski račun stranke. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na aktiven račun, razviden iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. Če stranka nima aktivnega transakcijskega računa, se jo pisno pozove k odpravi pomanjkljivosti. Če stranka pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, Agencija vlogo stranke zavrže.

 

OBRAZCI ZA LETO 2015:

 

OBRAZCI ZA LETO 2014 

OBRAZCI ZA LETO 2013

OBRAZCI ZA LETO 2012