Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI IN NAVODILA

SPLOŠNI OBRAZCI:

Stranke, ki morajo vračati sredstva, imajo možnost zaprositi za obročno odplačilo svojega dolga, pri čemer pa se bodo zaračunavale tudi zakonite zamudne obresti, v skladu z Uredbo 937/2012/EU.

Ob oddaji zbirne vloge in drugih vlog za ukrepe kmetijske politike predlagamo, da uporabite zgornji obrazec za vnos TRR in davčnega statusa. Izpolnjen obrazec se ob potrditvi oddaje samodejno prenese v vašo elektronsko pošto, ki jo je potrebno le še odposlati na prednastavljen e-naslov Agencije. Povratno informacijo o uspešni oddaji obrazca boste samodejno prejeli na e-naslov pošiljatelja sporočila. Če posredovani podatki ne bodo pravilni, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti. Na ta način se boste izognili pošiljanju fotokopij bančnih kartic in drugih osebnih podatkov po pošti.


35. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A) določa, da sme Agencija odobrena sredstva izplačati samo na en transakcijski račun stranke. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na aktiven račun, razviden iz Registra transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. Če stranka nima aktivnega transakcijskega računa, se jo pisno pozove k odpravi pomanjkljivosti. Če stranka pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, Agencija vlogo stranke zavrže.

 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2019:

 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2018:

 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2017:

OBRAZCI IN NAVODILA ZA LETO 2016:

OBRAZCI ZA LETO 2015:

 OBRAZCI ZA LETO 2014:

OBRAZCI ZA LETO 2013:

OBRAZCI ZA LETO 2012: