Skoči na vsebino

E-POSLOVANJE (OBRAZCI, FORUM)

 

Spletne aplikacije
Register plačilnih pravic

NOVO! Površine, ki so prvič pridobile status OOTT (ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja) s prijavo na zbirni vlogi za leto 2016

Obrazci in navodila
Pomembni roki
Forum ARSKTRP in MKGP

 

Za prijavo v sistem elektronskega poslovanja potrebujete digitalno potrdilo kvalificiranega overitelja (certifikat).