Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 5. 2017

Uveljavljanje zahtevka za KOPOP operacijo SAD_KONF in registracija fitofarmacevtskega sredstva Ecodian CF

Upravičence, ki v okviru ukrepa KOPOP uveljavljajo zahtevke SAD_KONF pri češpljah ali slivah, obveščamo, da je feromonskemu dispenzorju Ecodian CF, ki se uporablja za spolno dezorientacijo češpljevega zavijača (Cydia funebrana),...

19. 5. 2017

Obvezna oddaja zbirne vloge za kmete, ki imajo posebne kulture (zelenjadarji, zeliščarji, gojitelji jagod in rejci polžev)

V letu 2017 so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki na svojih površinah pridelujejo posebne kulture, za namen ugotavljanja katastrskega dohodka za posebne kulture, dolžni vložiti zbirno vlogo za leto 2017 in sočasno tudi Vlogo za...

19. 5. 2017

Shema kakovosti za goveje meso IK - Slovenija

Zakon o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme) je v postopku spremembe in bo predvidoma stopil v veljavo v mesecu juliju 2017. Zakon bo natančno določil, da je pridobitev znaka izbrana kakovost dovoljena za meso govejih živali, ki so...

18. 5. 2017

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep 1: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017...

16. 5. 2017

Rok za oddajo zahtevka za "Izjemno izravnalno pomoč proizvajalcem mleka" je 19. 5. 2017

Upravičenci, ki so prejeli "predtiskane obrazce" iz naslova Uredbe o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka, morajo le-te podpisane poslati na Agencijo najkasnje do petka - 19. 5. 2017. Če...

16. 5. 2017

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med...

12. 5. 2017

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrep M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Upravičenci, ki so letos prejeli odločbo o pravici do sredstev za podukrep M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, morajo biti pozorni na zapisane datume za vložitev zahtevkov v odločbah. Zahtevek za izplačilo...

5. 5. 2017

Sprememba roka za oddajo vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov

Vlada RS je včeraj sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se spreminja rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov in dodaja obveza pregleda vinograda na kraju...

3. 5. 2017

Objavljen drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin

V Uradnem listu je bil 28.4.2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je...

3. 5. 2017

Za mlade prevzemnike 14 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. 4. 2017 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017.   Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za...

26. 4. 2017

Ukrep Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo predvidoma danes, dne 26. 4. 2017, vsem potencialnim upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev, poslala predtiskane obrazce »Izjemna izravnalna...

21. 4. 2017

Objavljen 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev...

18. 4. 2017

Sprejeta Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa...

10. 4. 2017

Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja vse upravičence, ki uveljavljajo plačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), da morajo pri izvajanju tega ukrepa voditi evidence, ki so predpisane...

7. 4. 2017

Evropska komisija: Javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike

Evropska komisija je v šestih tednih, odkar je začela javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike, prejela že več kot 25.000 odgovorov. Posvetovanje bo potekalo do 2. maja 2017, nato pa bo...

ARHIV