Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

16. 8. 2017

Uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letu 2017

V kmetijski pridelavi je tudi letos občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike. Na podlagi analiz meteoroloških podatkov Agencije RS za okolje...

4. 8. 2017

Obvestilo kmetijskim gospodarstvom glede prijave škode po pozebi v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da je rok za vložitev obrazca za prijavo škode po pozebi v letu 2017 na pristojno občino do 23. avgusta 2017. Prijava škode je predpogoj za...

4. 8. 2017

Javna objava predlogov predpisov ukrepa sodelovanje in podukrepa ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin...

1. 8. 2017

Sloveniji v novi šolski shemi sadja in zelenjave ter mleka namenjenih več kot milijon evrov

V državah članicah Evropske unije začne danes veljati nova evropska shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, ki jo bodo šole po vsej Uniji lahko začele izvajati s prvim dnem šolskega leta 2017/2018. Sloveniji bo za šolsko sadje...

28. 7. 2017

Odbor za spremljanje potrdil tretjo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3

Ljubljana, 28. 7. 2017 – Na svoji 10. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je med drugim obravnaval predlog tretje...

28. 7. 2017

20 mio EUR za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 - Naložbe v osnovna sredstva, in sicer 8. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v...

27. 7. 2017

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji

Ljubljana, 27. 7. 2017 – Posodobljena publikacija vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja, v njej pa med drugim najdete tudi osnovne informacije o...

18. 7. 2017

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka

Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih...

17. 7. 2017

Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, lahko na podlagi novele Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: Zakon)...

17. 7. 2017

Objavljena je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v letu 2018

14. 7. 2017 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018. Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit...

17. 7. 2017

Sprejet Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu

Vlada RS je v Uradnem listu RS 38/17, dne 14. 7. 2017, izdala Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve...

14. 7. 2017

Uveljavljanje primera višje sile po neurjih s točo

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med...

13. 7. 2017

Objavljene ključne informacije in odgovori za lažjo prijavo na javna razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo ključne informacije in odgovore na vprašanja za lažje razumevanje obeh javnih razpisov s področja razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije...

7. 7. 2017

Objavljena javna razpisa za akvakulturo v višini 5,5 mio EUR

V Uradnem listu Republike Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje...

4. 7. 2017

Gradiva iz izvedenih predstavitev za prva javna razpisa za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

V juniju 2017 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja javno predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronski vnos...

ARHIV