Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

6. 11. 2017

VABILO na predstavitev in delavnico za ukrepe "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo", "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo", "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" in "Ekološka akvakultura" OP ESPR 2014-2020

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov, ki bo v petek, 10. 11. 2017 ob 10.00 uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na predstavitvi bo MKGP v sodelovanju z ARSKTRP in KGZS...

3. 11. 2017

Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL - rok setve podaljšan do 10. novembra 2017

Iz poročila o količini dežja od 1. do 30. 9. 2017, ki ga je pripravila Agencija RS za okolje, izhaja, da so bila kmetijska zemljišča, poleg območij, ki so bila poplavljena, tudi drugod po državi zaradi nadpovprečnih padavin...

2. 11. 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE za leto 2017

Vsak, ki se je vključil v ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4–urnega usposabljanja. V letu 2017 je potrebno usposabljanje...

23. 10. 2017

Objavljeni štirje javni razpisi v vrednosti 8,4 milijone evrov za naložbe v akvakulturi ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

V Uradnem listu RS so bili 20. 10. 2017 objavljeni štirje javni razpisi za naložbe v ribogojstvo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. V skupno vrednost razpisov v višini dobrih 8,4 milijona evrov...

16. 10. 2017

Predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več...

13. 10. 2017

Zaprtje javnega razpisa za ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2017 in za ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada

Ljubljana, 13. 10. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 13. 10. 2017, čas za oddajo vloge na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali...

13. 10. 2017

Pojasnilo glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sta v zvezi z izdajo računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu, ki se sofinancirajo iz Programa razvoja...

13. 10. 2017

Danes bo objavljen javni razpis za pomoč majhnim kmetom v višini 20 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes objavilo javni razpis, namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos...

5. 10. 2017

Vlada RS je danes sprejela Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča kmetijska gospodarstva, da bo jutri 6. 10. 2017 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (v nadaljevanju:...

2. 10. 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz PRP 2014–2020 na področju govedoreje za leto 2017

Upravičenci, vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se morajo vsako leto udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.  V letu 2017 je treba usposabljanje opraviti do...

2. 10. 2017

Minister mag. Židan je sprejel šestletno strategijo za izvajanje šolske sheme v Sloveniji od šolskega leta 2017/2018 do 2022/2023

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je v soglasju z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič sprejel Strategijo za...

2. 10. 2017

Za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 3 milijone evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 29.9.2017 v Uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 mio EUR...

29. 9. 2017

Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja v 2017

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja pregled površin, ki so prvič pridobile status OOTT (ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja) s prijavo na zbirni vlogi za leto 2017. Pregled

29. 9. 2017

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 (ukrep EK), se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6-urnega usposabljanja. V letu 2017 je treba...

29. 9. 2017

Obvestilo o objavi javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij bo predvidoma v Uradnem listu RS objavljen 13. 10. 2017. Vnos vlog na javni razpis bo potekal elektronsko v informacijskem sistemu...

ARHIV