Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja v 2017


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja pregled površin, ki so prvič pridobile status OOTT (ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja) s prijavo na zbirni vlogi za leto 2017. Pregled

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017


Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 (ukrep EK), se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6-urnega usposabljanja. V letu 2017 je treba...

Obvestilo o objavi javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij


Javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij bo predvidoma v Uradnem listu RS objavljen 13. 10. 2017. Vnos vlog na javni razpis bo potekal elektronsko v informacijskem sistemu Agencije...

TIS: Povprečna ponderirana cena pitanih garanih prašičev kategorije E, zaklanih v klavnicah, je v 38. tednu znašala 169,30 EUR/100 kg, kar je za 3,39 odstotke manj kot v predhodnem tednu.


Tržna poročila

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil


ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil. Rok za oddajo ponudb je 11. 10. 2017. Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2017


Skladno s 151. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

Napoved dogodka - 4. Slovenski podeželski parlament


V četrtek in petek (21. in 22. septembra) bo potekal 4. Slovenski podeželski parlament, na katerem bo okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, ob prisotnosti...

ARHIV