Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 9. 2017

Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja v 2017

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja pregled površin, ki so prvič pridobile status OOTT (ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja) s prijavo na zbirni vlogi za leto 2017. Pregled

29. 9. 2017

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 (ukrep EK), se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 6-urnega usposabljanja. V letu 2017 je treba...

29. 9. 2017

Obvestilo o objavi javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij bo predvidoma v Uradnem listu RS objavljen 13. 10. 2017. Vnos vlog na javni razpis bo potekal elektronsko v informacijskem sistemu...

29. 9. 2017

TIS: Povprečna ponderirana cena pitanih garanih prašičev kategorije E, zaklanih v klavnicah, je v 38. tednu znašala 169,30 EUR/100 kg, kar je za 3,39 odstotke manj kot v predhodnem tednu.

Tržna poročila

26. 9. 2017

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil

ARSKTRP objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh službenih vozil. Rok za oddajo ponudb je 11. 10. 2017. Namera z vsemi informacijami je objavljena tukaj...

20. 9. 2017

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2017

Skladno s 151. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

20. 9. 2017

Napoved dogodka - 4. Slovenski podeželski parlament

V četrtek in petek (21. in 22. septembra) bo potekal 4. Slovenski podeželski parlament, na katerem bo okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, ob prisotnosti...

20. 9. 2017

Zaprtje 1. javnega razpisa za ukrep "Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja"

Ljubljana, 20. 9. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo jutri, 21. septembra 2017 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne...

15. 9. 2017

Vlada RS je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016

Poročilo obravnava osnovne rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016. Pripravljeno je na podlagi podatkov Statističnega urada RS, MKGP ter drugih uradnih virov, ki so bili na voljo do 31....

13. 9. 2017

Danes izplačilo pomoči proizvajalcem mleka

Ljubljana, 13. 9. 2017 – Zaradi krize v sektorju mleka med leti 2015 in 2016 bo 2.742 proizvajalcev mleka danes prejelo izjemno izravnalno pomoč v skupni višini 2,26 milijona evrov. Podporo bodo prejeli proizvajalci mleka, ki v...

6. 9. 2017

Agencija je izdala odločbe za ukrep izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v okviru ukrepa "Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka" v tem tednu upravičencem poslala 2.742 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 2,26 mio EUR. Skupaj z...

1. 9. 2017

Podaljšanje roka za prijavo posledic suše v letu 2017 do 8. septembra

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je rok za oddajo prijavo škode po suši v letu 2017 podaljšan do 8. septembra, in sicer do 12. ure.   Škoda se prijavi na obrazcu 2,...

ARHIV