Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Odbor za spremljanje potrdil tretjo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3


Ljubljana, 28. 7. 2017 – Na svoji 10. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je med drugim obravnaval predlog tretje...

20 mio EUR za naložbe v osnovna sredstva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 - Naložbe v osnovna sredstva, in sicer 8. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v...

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji


Ljubljana, 27. 7. 2017 – Posodobljena publikacija vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja, v njej pa med drugim najdete tudi osnovne informacije o...

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka


Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih gospodarstvih...

Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP


Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, lahko na podlagi novele Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: Zakon) na...

Objavljena je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v letu 2018


14. 7. 2017 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018. Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit...

Sprejet Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu


Vlada RS je v Uradnem listu RS 38/17, dne 14. 7. 2017, izdala Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve...

ARHIV