Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 6. 2017

Za nevladne organizacije, ki povezujejo kmetovalce, ter za organizacijo strokovnih dogodkov, objavljena javna razpisa v višini 295.000 EUR

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer: Javni razpis za...

30. 6. 2017

Za posodobitev ribiške infrastrukture 2,4 mio EUR

V Uradnem listu RS je danes objavljen javni razpis, s katerim bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprlo naložbe v ribiški sektor. Razpis bo slovenskim občinam z ribiškimi pristanišči omogočal naložbe v...

28. 6. 2017

Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom letos

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je danes predstavil predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom letos. Minister je glede potrebnih sredstev...

28. 6. 2017

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo, ki so jih pripravili Damjana Iljaš (KGZS – Zavod LJ), Mateja Strgulec (KGZS – Zavod NM), Marija Kalan (KGZS – Zavod KR), dr....

27. 6. 2017

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2017

Finančna uprava Republike Slovenije je v teh dneh pričela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v kateri je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov...

23. 6. 2017

V kratkem se zapira razpis za mlade kmete

V torek, 27. 6. 2017, se izteče rok za oddajo vlog na tretji javni razpis Programa razvoja podeželja 2014-2020 za ukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Vse mlade kmete, ki so v fazi priprave vloge, pozivamo, da v...

14. 6. 2017

Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu v drugi polovici leta namenjenih več kot 80 mio EUR

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v letošnjem letu. V...

12. 6. 2017

Predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: uredba). Uredba določa...

12. 6. 2017

Objavljen javni razpis za naložbe v akvakulturo v višini 4 mio EUR

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 9. 6. 2017 objavljen prvi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep...

9. 6. 2017

Potrjeno Letno poročilo o napredku o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2016

Na svoji 9. seji se je včeraj sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je obravnaval predlog Letnega poročila o izvajanju PRP 2014–2020 za leto 2016 in predlog spremembe meril za izbor...

9. 6. 2017

VABILO na predstavitev in delavnico za 1. javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" OP ESPR 2014-2020

Vljudno vabljeni na predstavitev prvega javnega razpisa za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo", ki bo v petek, 16. 6. 2017 ob 10. uri. Javni razpis bo objavljen v UL RS dne 9. 6. 2017. Več v...

6. 6. 2017

MKGP razpisuje skoraj 400.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma v petek, dne 9. 6. 2017, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč...

2. 6. 2017

Ministrstvo z 2,8 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev vzpodbuja tesnejše sodelovanje med akterji v kmetijskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma danes v Uradnem listu objavilo dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi...

2. 6. 2017

Sprememba javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 26. 5. 2017 objavilo spremembo javnega razpisa za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za...

ARHIV