Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

VABILO na dogodek »Nekatera pomembna dejstva za izboljšanje pridelave zelenjave v zaščitenih prostorih«


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, natančneje Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, organizira VII. jugovzhodno evropski simpozij o zelenjavi in krompirju, ki bo v Mariboru potekal med...

Uveljavljanje zahtevka za KOPOP operacijo SAD_KONF in registracija fitofarmacevtskega sredstva Ecodian CF


Upravičence, ki v okviru ukrepa KOPOP uveljavljajo zahtevke SAD_KONF pri češpljah ali slivah, obveščamo, da je feromonskemu dispenzorju Ecodian CF, ki se uporablja za spolno dezorientacijo češpljevega zavijača (Cydia funebrana),...

Obvezna oddaja zbirne vloge za kmete, ki imajo posebne kulture (zelenjadarji, zeliščarji, gojitelji jagod in rejci polžev)


V letu 2017 so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki na svojih površinah pridelujejo posebne kulture, za namen ugotavljanja katastrskega dohodka za posebne kulture, dolžni vložiti zbirno vlogo za leto 2017 in sočasno tudi Vlogo za...

Shema kakovosti za goveje meso IK - Slovenija


Zakon o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme) je v postopku spremembe in bo predvidoma stopil v veljavo v mesecu juliju 2017. Zakon bo natančno določil, da je pridobitev znaka izbrana kakovost dovoljena za meso govejih živali, ki so...

Zaprtje javnega razpisa za Ukrep 1: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017...

Rok za oddajo zahtevka za "Izjemno izravnalno pomoč proizvajalcem mleka" je 19. 5. 2017


Upravičenci, ki so prejeli "predtiskane obrazce" iz naslova Uredbe o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka, morajo le-te podpisane poslati na Agencijo najkasnje do petka - 19. 5. 2017. Če kmetijsko...

Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017


V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med...

ARHIV