Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 4. 2017

Ukrep Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo predvidoma danes, dne 26. 4. 2017, vsem potencialnim upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev, poslala predtiskane obrazce »Izjemna izravnalna...

21. 4. 2017

Objavljen 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev...

18. 4. 2017

Sprejeta Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa...

10. 4. 2017

Obvestilo o predpisanih obrazcih za vodenje evidenc pri ukrepu KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarja vse upravičence, ki uveljavljajo plačila za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), da morajo pri izvajanju tega ukrepa voditi evidence, ki so predpisane...

7. 4. 2017

Evropska komisija: Javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike

Evropska komisija je v šestih tednih, odkar je začela javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike, prejela že več kot 25.000 odgovorov. Posvetovanje bo potekalo do 2. maja 2017, nato pa bo...

7. 4. 2017

Sprememba uredbe KOPOP

Sprememba uredbe je bila objavljena v petek, 31. marca. Upravičenci naj bodo pozorni na spremembe pravil glede veljavnosti analiz tal (AT) in gnojilnih načrtov (GN) za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v KOPOP ali...

6. 4. 2017

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost   Namen lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD)  je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob...

5. 4. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem...

3. 4. 2017

Javni razpisi za finančno pomoč zaradi požara ali strele in smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo in škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS 15/17, dne 31. 3. 2017, objavilo tri javne razpise, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara...

ARHIV